Цјеновник

Врста библиотечке услуге

Годишња

чланарина

Чланарина

од 1. 7.

1. Дјечије одјељење – уписнина за календарску годину

- Дјеца предшколског узраста (до 6 година), дјеца РВИ

бесплатно

бесплатно

- Дјеца од 6 до 10 година

5,00 КМ

3,00 КМ

- Дјеца од 11 до 14 година

10,00 КМ

6,00 КМ

2. Информативно – позајмно одјељење - уписнина за календарску годину

- Пензионери, РВИ, чланови ППБ, регистровани корисници ЦСР

бесплатно

бесплатно

- Остале категорије одраслих

15,00 КМ

10,00 КМ

- Студенти и ученици СШ

- Породични упис

10,00 КМ

20,00 КМ

6,00 КМ

12,00 КМ

3. Студијска читаоница - уписнина за календарску годину

- Студенти и ученици

15,00 KM

10,00 КМ

4. Читаоница периодике - уписнина за календарску годину

- Чланови дјечијег одјељења

бесплатно

бесплатно

- Пензионери, РВИ, чланови ППБ, регистровани корисници ЦСР

бесплатно

бесплатно

- Остале категорије одраслих

15,00 KM

10,00 КМ

5. Накнада за једнодневно коришћење библиотечких услуга корисницима који нису чланови Библиотеке

2,00 КМ

6. Накнаде за кашњење

- Накнада за кашњење по библиотечкој јединици за дан

0,10 КМ

- Накнада за телефонску опомену за кашњење

2,00 КМ