Дјечије одјељење

Дјечије одјељење ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“ пружа услуге  читаоцима до 14 година. Рад са дјецом првенствено има за циљ да ту групу корисника оспособи за самостални избор књига и да код њих развије сопствени читалачки укус, јер се читалачка публика обликује још од најранијег дјетињства гдје се млади читалац, преко дјечијег одјељења, као прве станице, полако уводи у свијет озбиљне књижевности.

do

Фонд одјељења садржи око 10.000 библиотечких јединица и редовно се обогаћује новим насловима. Већи дио фонда чине наслови школске лектире, необавезне белетристике, као и сликовнице за дјецу предшколског узраста. Одјељење има и скромну збирку енциклопедија, рјечника, лексикона и атласа, која се користи у просторијама библиотеке. Цјелокупна литература је прегледно распоређена на полицама према систему УДК и узрасту корисника којима је намијењена.

На овом одјељењу осим услуга издавања књига, дјеци дајемо и  препоруке и омогућавамо резервације књига које су тренутно на читању. Такође, дјеци је на располагању и један рачунар на којем могу израђивати различите реферате и семинарске радове, али и играти различите едукативне и забавне игрице.

Дјечије одјељење тежи да изгради имиџ, не само мјеста гдје се могу посудити добре књиге, него и мјеста гдје дијете може угодно и корисно провести своје слободно вријеме. Из тих разлога покренути су и различити програми креативног рада са дјецом. Седмично једном одржавају се секције „Креативна радионица“ и „Мали библиотекари“, а свакодневно је активан и кутак друштвених игара.

drustvene igre

Свим члановима дјечијег одјељења омогућен је бесплатан упис у читаоницу периодике.