Завичајна збирка

Драгоцјена, веома специфична грађа посебне намјене којима се промовише наша општина и њени грађани се налази у фонду Завичајне збирке. Грађа овог фонда се годинама сакупљала, али су се тек 1999. године стекли услови за њезино успостављање и систематско обрађивање. Од тада ова збирка дјелује као организована цјелина библиотеке.

Њен основни задатак је да прикупи, обради, чува и даје на коришћење сав доступан материјал, који се односи на ужи завичај. Зато се с правом може рећи да је она ризница нашег завичаја, односно да чува од заборава прошлост и њезине вриједности.

Материјал завичајне збирке обухвата све аспекте друштвеног, привредног и културног живота једне заједнице и воема је разноврсан. Њену структуру чине:

публикације аутора поријеклом са општине Лакташи,

публикације грађана који тренутно живе на територији наше општине,

збирка књига истакнутих писаца са њиховим потписом или посветом

- дјела издана на подручју општине Лакташи,

- дјела која говоре о Лакташима,

- збирка семинарских, дипломских и других научних радова,

- серијске публикације,

- некњижна библиотечка грађа: фотографије, разгледнице, плакати, позивнице, рукописи, писма, новински чланци, аудиовизуелна грађа, електронске публикације.

Фонд Завичајне збирке се континуирано презентује путем изложби у холу читаонице, а најсвеобухватније представљање овог фонда уприличено је 2001. године када је постављена изложба "Лакташи кроз вијекове"

laktasi kroz vijekove

која се састојала од три цјелине: музејских експоната, етнолошке збирке нашег краја и хемеротечког материјала с почетка и краја XX вијека. Сарадњом са Архивом РС, Музејом РС, Заводом за заштиту споменика, Националном и универзитетском библиотеком РС тада је знатно обогаћена грађа ове збирке.

Сва грађа из фонда Завичајне збирке је доступна читаоцима искључиво у просторијама библиотеке.