Међубиблиотечка позајмица

Књиге потребне за образовање, научни или стручни рад које Библиотека нема у свом фонду, могу се наручити путем међубиблиотечке позајмице. На тај начин можемо прибавити књиге из Народне и универзитетске библиотеке Бања Лука, али и других библиотека у Републици Српској. Књиге прибављене међубиблиотечком позајмицом могу се користити само у студијским читаоницама.