Рад на рачунару и кориштење интернета

Библиотека нуди својим члановима могућност бесплатног кориштења стандардних програма на рачунарима, као и бесплатне услуге приступа интернету.

Кориштење интернета у Библиотеци служи првенствено у образовне и информативне сврхе.

Вријеме за рад је ограничено уколико је број заинтересованих корисника вићи од броја доступних рачунара.

За чување и пренос података користи се властити УСБ стик или друга врста спољње меморије.

Остали услови и начин кориштења дефинисани су Правилима о кориштењу рачунара у ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша" Лакташи.