Одјељење обраде

На овом одјељењу се врши стручна обрада књига по свим библиотечким прописима и међународним стандардима УДК. Израђују се и уредно одржавају каталози, а посљедњих десетак година интензивно се ради на формирању електронске базе података.

Библиотека посједује лисне алфабетске каталоге (ауторски и предметни), који представљају значајан извор информација о публикацијама обрађеним на класичан начин.

Од 2005. године у Библиотеци је присутна електронска обрада публикација, која се врши путем библиотечког програмског пакета Winisis.

При изради електронског каталога, односно формирања електронске базе података, приоритет се даје новонабављеним публикацијама, због њихове актуелности, а други сегмент обраде је унос старог фонда у електронски каталог.

Овај својеврсни информациони систем омогућава комуникацију корисника са књижним фондом и пружа информације о публикацијама које Библиотека посједује.