Информативно-позајмно одјељење

Информативно-позајмно одјељење је највеће одјељење у нашој библиотеци, како по броју књига, тако и по броју корисника. Читаоцима је на располагању око 20 000 књига. Поред обавезне лектире за средњошколце и стручне литературе из различитих области, већину фонда сачињава белетристика. Постојећим књигама додају се најсавременији наслови. Основни мото код набавке нових књига је "купити најквалитетније, најчитаније и што је веома битно за свакога по нешто". На тај начин разнолика структура читалаца код нас може задовољити потребу за добром књигом. Фонд је смјештен према систему УДК и у слободном је приступу читаоцима.

Корисницима Одјељења пружају се услуге издавања, препоруке и резервације публикација, помоћ при коришћењу лисних каталога и електронског каталога као и услуге стручне помоћи при изради матурских, семинарских, дипломских, магистарских и других радова.

Поред наведеног, информативно позајмно одјељење посједује солидан фонд књига на страним језицима и скроман фонд старе и ријетке књиге, тј. раритета, а повремено се постављају тематске и друге врсте изложби којима се промовише фонд којим одјељење располаже.

informativno od