Посуђивање књига

У Библиотеци можете посудити књиге и осталу доступну некњижну грађу.  Чланови Библиотеке одједном могу посудити двије књиге или четири примјерка периодичних издања.

Посуђене књиге се могу задржати на коришћењу најдуже 14 дана, а часописи и дневне новине 4 дана. Рок за позајмљивање се може продужити још 14, односно 4 дана, изузев ако се ради о школској лектири или резервисаној библиотечкој грађи.

Остали услови коришћења дефинисани су Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.