Цјеновник

Врста библиотечке услуге

Годишња

чланарина

Чланарина

од 1. 7.

1. Дјечије одјељење – уписнина за календарску годину

- Дјеца предшколског узраста (до 6 година), дјеца РВИ

бесплатно

бесплатно

- Дјеца од 6 до 14 година

10,00 КМ

6,00 КМ

     

2. Информативно – позајмно одјељење - уписнина за календарску годину

- Пензионери, РВИ, чланови ППБ, регистровани корисници ЦСР

бесплатно

бесплатно

- Остале категорије одраслих

15,00 КМ

10,00 КМ

- Породични упис

25,00 КМ

15,00 КМ

3. Студијска читаоница - уписнина за календарску годину

- Студенти и ученици

20,00 KM

12,00 КМ

4. Читаоница периодике - уписнина за календарску годину

- Чланови дјечијег одјељења

бесплатно

бесплатно

- Пензионери, РВИ, чланови ППБ, регистровани корисници ЦСР

бесплатно

бесплатно

- Остале категорије одраслих

15,00 KM

10,00 КМ

5. Накнада за једнодневно коришћење библиотечких услуга корисницима који нису чланови Библиотеке

6. Накнада за једнократно корићење библиотечких услуга за лица која тренутно бораве у Лакташима

2,00 КМ

 

5,00 КМ

6. Накнаде за кашњење

- Накнада за кашњење по библиотечкој јединици за дан

0,10 КМ