Резервација

Ако грађа коју желите посудити тренутно није доступна у Библиотеци, можете је резервисати.

Уколико исти наслов резервише више корисника, формира се листа чекања хронолошким редослиједом како су резервације затражене.

О приспијећу тражене књиге Библиотека корисника информише телефоном.
Корисник може преузети тражену књигу у року од 3 дана по пријему обавјештења.
Ако корисник не преузме књигу у наведеном времену, резервација се поништава.